YALÇINXAN

sərt və çılpaq qaya kimi xan; əzəmətli xan.
YALÇINBƏY
YAMİL