YANĞINA KÖRÜKLƏ GETMƏK

bax: odun üstünə yağ tökmək.

YANDI-QINDI VERMƏK
YANIQ VERMƏK