YANINI YERƏ QOYMAMAQ

boş oturmamaq, əlini işdən çəkməmək, dincəlməmək; ~ canını əziyyətə vermək.

YANINI YERƏ QOYMAQ
YARALI YERİNƏ TOXUNMAQ (DƏYMƏK)