YASA BATMAQ

çox kədərlənmək, qəmlənmək; ~ matəmə batmaq, qan ağlamaq, qan-yaş axıtmaq, qan-yaş tökmək, qara geymək, yas saxlamaq (tutmaq), ağ çıxarıb qara geymək.

YAS SAXLAMAQ (TUTMAQ)
YASXANA QURMAQ