YATAĞINA QOR DOLMAQ

narahat olmaq, yata bilməmək; ~ gözünə yuxu getməmək.

YATAĞA SALMAQ
YATAQDAN QALXMAQ