YAXŞI

Qədim kökü yaq  feilidir, mənbələrdə “подходить” mənasında açıqlanıb. Yaxşı “подходящий” demək olub və feildən düzəlmiş sifətdir. -şı şəkilçisi həm də feillərdən adlar düzəltməyə xidmət edib. Mənbələrdə yakış (подходит), yakışık (красота) sözləri var. Görünür, yaxşı kəlməsi onların dəyişilmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

YAXIN
YAQUB

Значение слова в других словарях