YEDDİ ARŞIN QUYUNUN DİBİNƏ SALMAQ

mənəvi və iqtisadi cəhətdən zərbə vurmaq, ağır xərcə salmaq.

YEDDİ ARXIN SUYUNU BİR ARXA CALAMAQ
YEDDİ DƏRƏDƏN SU GƏTİRMƏK