YEDDİ YAYLIQ GÖTÜRÜB AĞLAMAQ

üz-gözünü cırmaq, saçlarını yolmaq; ~ şivən qoparmaq (salmaq).

YEDDİ MÖHÜR ALTINDA SAXLAMAQ
YEDDİ YETİMLƏ BİR DƏRƏDƏ QALIB