YEDDİ YETİMLƏ BİR DƏRƏDƏ QALIB

ərini itirmiş, çətinliklə dolanan, kasıb, çoxuşaqlı qadın haqqında işlədilən ifadə.

YEDDİ YAYLIQ GÖTÜRÜB AĞLAMAQ
YEDİYİ BURNUNDAN GƏLMƏK