YELƏ VERMƏK

hədər etmək, heç etmək; ~ yelə sovurmaq.

YELƏ SOVURMAQ
YELKƏNİ SUYA SALMAQ