YEMİ DEYİL

gücü çatmayan işə girişmiş şəxs haqqında “bacardığı iş deyil”, “imkanına, cibinə görə deyil” mənalarında işlədilən ifadə.

YEMİ ARTIQ DÜŞMƏK
YER DƏMİ ALMAQ