YERƏ BATMAQ

izi-tozu, əsər-əlaməti qalmamaq; ~ yoxa çıxmaq.

YERDƏN GÖYƏCƏN RAZI QALMAQ
YERƏ DÜŞMƏYƏ QOYMAMAQ