YUMŞAQ DAMARINI TUTMAQ (TAPMAQ)

bax: damarını tutmaq (tapmaq).

YUMRUQ YEMƏK
YUMURTA ÜSTÜNDƏ OTURMAQ