ZAĞA

I
(Zəngilan)
zəif. – Kamıl yaman zağadı
II
(Ağbaba, Çənbərək, Hamamlı, Qax, Naxçıvan, Şərur)
1. mağara (Ağbaba, Çənbərək, Hamamlı, Naxçıvan, Şərur). – Qapılı zağa çox pis yerdədi (Ağbaba)
2. vəhşi heyvan yuvası (Qax)
ZAFT
ZAĞAB

Digər lüğətlərdə