ZAĞCA

is. zool. Qarğalar fəsiləsindən qara parlaq lələkli köçəri quş.
ZAĞARA
ZAĞÇI

Digər lüğətlərdə