ZAHİRDƏ

zərf Üzdə, zahirən, xarici görünüşcə.
…Bir para cüvəllağı oxumuşlarımız ürəkdən gülə-gülə və zahirdə guya ağlayaağlaya dəstənin qabağında dolanırdılar. C.Məmmədquluzadə.
[Musa kişi] zahirdə belə işlərə yaxın durmayırdı. Qantəmir.
Zahirdə ədavət guya soyumuşdu. Mir Cəlal.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ZAHİRDƏ üzdə — görkəmdə
ZAHİR-BATİN
ZAHİRƏN

Digər lüğətlərdə