ZATİ

bünövrəsində olan, əslində və kökündə olan, əsəb-nəsəbli; fərdi.
ZAMİRƏ
ZAUR

Digər lüğətlərdə