ZİNDƏGANLIQ

Həyat, yaşayış. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Nə qədər ki Koroğlunun səsi kəsilməyib, dünya üzündə zindənganlıq bizə haram olacaq. (“Həmzənin Qıratı aparmağı”)

ZİNDƏGANIM
ZİNDƏGƏN FARS

Digər lüğətlərdə