ŞTÁPEL

[ alm. Stapel] Süni və ya sintetik lif və bu lifdən toxunan parça.
ŞTANQİST
ŞTAT₂

Digər lüğətlərdə