ƏĞYAR

ərəb. ğeyr sözünün cəmi

Özgə(lər), dost olmayan(lar) rəqib(lər), yad(lar).

Qoyma qalam bəxti qara,

Əğyar hara, de mən hara?

Uzaq elə, bir diyara,

Götür məni apar indi.

            (“Şəmşir və Sənubər”)

                          *

Of, fələk, çıxart, fələk,

Aradan əğyarı, fələk!

Of, fələk, saxla, fələk,

Amandı, o yarı, fələk!

                (“Qul Mahmud”)

ƏGRİMCƏ
ƏĞYAR

Digər lüğətlərdə