ƏĞYAR

ər. ğeyr sözünün cəmi

1. Özgə(lər), dost olmayan(lar) rəqib(lər), yad(lar).

2. Qənim. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Koroğluyam, mən sözümü söylərəm,

Əğyarımdan bir əhvalat dilərəm,

Qorxma namərd, səni azad elərəm.

Koroğlunu tutan günlər necə oldu?

                                             (“El şairləri”)

ƏĞYAR
ƏHDİNİ BOZMAQ

Digər lüğətlərdə