ƏBƏDİ

ƏBƏDİ(YYƏ)

ə. 1) sonu olmayan, sonsuz, tükənməz; 2) əbədi olaraq, daimi, həmişəlik.

ƏBƏDƏN
ƏBƏDİYYƏ

Digər lüğətlərdə