ƏFƏNDİ

Yunanca “ata”, “cənab” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ƏDHƏM
ƏFİFƏ

Digər lüğətlərdə