ƏHVALPÜRSAN

ə. və f. əhvallaşma, hal-əhval tutma.

ƏHVALAT
ƏHVƏL

Digər lüğətlərdə