ƏLƏNGƏ

1. Quru sümük.

2. Çox arıq, əldən düşmüş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Dastanda 2-ci mənada işlənir.

Mənim ilxımda aləmdə söylənən cins ayğırlıq atlar var. Bu ələngələri qonağa göstərib məni xəcalətli eləməkdə məqsədin nədir? (“Alı kişi”)

ƏLƏM ƏRƏB
ƏLƏNGƏ-ÜLƏNGƏ

Digər lüğətlərdə