ƏRƏSƏT

1. Məhşər günü yenidən diriləcək insanların öz əməllərinə dair haqq-hesab vermək üçün toplaşacaqları yer, meydan.

2. Qiyamət; qalmaqal.

Abbas deyər: cism nədi, can nədi,

Ərəsətdə gəda nədi, xan nədi,

Zülmkar padşaha din, iman nədi,

Qoyubsan küfrnən tac, adam oğlu.

                                  (“Abbas və Gülgəz”)

ƏRƏSAT
ƏRƏSƏTİ-MƏHŞƏR ƏRƏB

Digər lüğətlərdə