ƏRMƏĞAN

Bax: ərmağan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

ƏRMAĞAN FARS
ƏRŞ ƏRƏB

Digər lüğətlərdə