ƏSRİMİŞ

Bax: əsrəmiş.

ƏSRƏMİŞ
ƏSRİMİŞ

Digər lüğətlərdə