ƏSRİMİŞ

Bax: əsrəmiş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

ƏSRİMİŞ
ƏSRÜK

Digər lüğətlərdə