ƏYYAM

ə. «yövm» c. 1) günlər; 2) t. zaman, zəmanə, dövr. Əyyami-ati gələcək zaman, gələcək gün(lər); əyyami-sələf keçmiş zaman, keçmiş günlər.

ƏYYAD
ƏYYAR

Digər lüğətlərdə