ƏZƏMİ

Ə’ZƏMİ(YYƏT)

ə. əzəmətlilik, böyuklük, ululuq, nəhənglik.

ƏZƏMƏT
ƏZƏMİYYƏT

Digər lüğətlərdə