BABƏT₂

[ fars. ] köhn.
1. Təhər, hal, vəziyyət, keyfiyyət.
Zülf bir yana düşər, gərdən bir yana; Özün bilməz, bir özgə babət olur. M.P.Vaqif.

2. Adətən yerlik və çıxışlıq halında – …cəhətdən, …barədə.
Bəlkə öz-özünə düşünə ki, bu iş hər babətdən pis işdir. C.Məmmədquluzadə.
Həm bu babətdə də biz məzuruq; Çünki biz tərbiyəyə məmuruq. A.Səhhət.
[Məşədi:] Azdır, qiymət babətdən çox az verdin, bəy! S.Rəhimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • BABƏT I BABAT/BABƏT (nə yaxşı, nə pis, ala-babat) [Balağa:] Kimdən narazı deyiləm, qazancım da babatdır (H
BABƏT₁
BABI

Digər lüğətlərdə