GİRDABEL

(Daşkəsən)
böyük mişar. – Girdabelnən yoğun ağaş kəsəllər
GİRDABANKÖTÜYÜ
GİRDABIL