Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • GQ:ŞIX

  (Cəbrayıl) məsləhət

  Tam oxu »
 • GQ:ŞMAX

  (Cəbrayıl, Zəngilan) bax gaηaşmax. – İş-işdən keçənnən soηra gəlif gq:şırsan (Zəngilan)

  Tam oxu »
 • GOD

  (Başkeçid, Borçalı, Çənbərək, Füzuli, Gədəbəy, Qazax, Mingəçevir, Zəngilan) ağacın içini ovaraq düzəldilmiş böyük həcmli taxıl qabı

  Tam oxu »
 • GODA

  (Basarkeçər) boyunduruğu arabanın qollarına bağlayan, bərkidən ağac, qayış və ya zəncir. – Ho:, əylə, boyunduruğun godası tüşüf, qayış öküzün tərəfinə

  Tam oxu »
 • GODİREG

  (Dərbənd) taxtabiti. – Godireg qarannuğda çux gelər

  Tam oxu »
 • GODMAN

  (Qəbələ, Mingəçevir) kiçik ot tayası. – Bəşir üç gündə beş-altı godman ot çalmışdı (Qəbələ)

  Tam oxu »
 • GODU

  (Borçalı, Zəngilan) uzunmüddətli yağışın kəsməsi üçün bəzədilib qapı-qapı gəzdirilən güzgü və çömçə (köhnə adətlərdən birinin adı)

  Tam oxu »
 • GODUŞ

  (Qəbələ, Lənkəran, Oğuz, Salyan) bax qoduş. – Bir goduş qatığı yi:b diyir ki, ajam (Oğuz)

  Tam oxu »
 • GOGO:UN

  (Bakı) meyvə qurdu

  Tam oxu »
 • GOĞALA

  (Əli Bayramlı, Salyan) bax göyala. – Qarpız, yemiş, gündüg goğaladı (Salyan)

  Tam oxu »
 • GOMBIL

  (Saatlı) kök (adam)

  Tam oxu »
 • GOND

  I (Basarkeçər) evin damında eninə qoyulan ağac. – Damın gondunun biri əysikdi II (Borçalı) çənbər, pərçim, dəmir bənd

  Tam oxu »
 • GOP

  (Hamamlı) arabanın qollarını birləşdirən enli taxta. – Haravada iki gop olur: biri qavax gopu, biri dal gopu

  Tam oxu »
 • GOPALLI

  (Basarkeçər) kök, dolu (adam). – Bu yaman gopallı adamdı

  Tam oxu »
 • GOPBAN

  (Şərur) bax gapban

  Tam oxu »
 • GOPBUŞ

  (Ordubad) iri, kök (adam)

  Tam oxu »
 • GORA

  (Salyan, Zəngilan) körpə quzu saxlanılan çəpərlənmiş yer. – Goraya xirdə quzuları salıllar (Zəngilan)

  Tam oxu »
 • GO:RASANNIĞ

  (İmişli) qəbiristanlıq. – Bı yer go:rasannığeymış

  Tam oxu »
 • GORAZA

  (Cəbrayıl, Zəngilan) pis

  Tam oxu »
 • GORDA

  (Ağdam, Bakı, Cəbrayıl, Cəlilabad, Kəlbəcər, Qarakilsə, Salyan) xəncərşəkilli iri bıçaq. – Vəli gordeynan qoyunun başını kəsdi (Cəbrayıl)

  Tam oxu »
 • GORDAHAT

  (Çənbərək) həddindən çox ağır. – Gordahat gırdını traxdor çəkəmmədi

  Tam oxu »
 • GORGOR

  (Xaçmaz) alov. – Pionerrər elə tonqal qalamışdılar ki, gorgor göyə çatırdı

  Tam oxu »
 • GORS

  (Borçalı, Çənbərək) şumlanmış sahələrin arasında qalan xam yer. – Əkin yerinin daşı:n ayırtdı:rıx, gorsa tökürüx’; – Gedəx’ gorsun otunu yolax (Çənbər

  Tam oxu »
 • GORSA

  (Zəngilan) şırım. – Gorsa taxıl səpilir

  Tam oxu »
 • GO:RSANDIX

  (Şəki) bax go:rsannığ. – Ho görduğun yer go:rsandıx yeridi

  Tam oxu »
 • GORVUT

  (Çənbərək) kobud. – Yavanıη sapı gorvutdu

  Tam oxu »
 • GOSALLAHMINDILI

  (Çənbərək) uşaq oyunu adı. – Gəliη gedəx’ gosallahmındılı oynuyax

  Tam oxu »
 • GO:SUN

  (Quba) xışın ucuna keçirilən ucu nazik və iti dəmir. – Məmməd dayi go:- suni itiləmegçün dəmirçiyə gitdi

  Tam oxu »
 • GO:UDAN

  (Bakı) tövlə

  Tam oxu »
 • GO:UX

  (Bakı) qamçı

  Tam oxu »
 • GOVUX

  (Çənbərək) qanqal kökü. – Boz qanqalın kökünə govux deyillər

  Tam oxu »
 • GOZAR

  (Hamamlı) döyüldükdən sonra taxılın arasında qalan əzilməmiş sünbül. – Gozarı bir yerə tofla, tezədən döyəx’

  Tam oxu »
 • GÖBƏX’

  (Təbriz) tayfa. – Qaçabəyli göbəyi indi təxtəqapı olupdi

  Tam oxu »
 • GÖBƏLƏX’

  (Zəngilan) böyrək. – Həkimlər de:r ki, göbələyində daş var

  Tam oxu »
 • GÖBƏR

  (Oğuz) bax köbər

  Tam oxu »
 • GÖBƏRƏX’

  (Cəbrayıl) bax göbələx’

  Tam oxu »
 • GÖD

  (Şuşa) bax god

  Tam oxu »
 • GÖDƏ

  (Bakı) 1. qarın 2. mədə

  Tam oxu »
 • GÖDƏX’ÇƏ

  (Basarkeçər, Tovuz, Zəngilan) bax gödəkcə. – Elə gödəx’cə də gərix’ kimi olur, arvatdar geyir onu (Basarkeçər)

  Tam oxu »
 • GÖDƏKCƏ

  (Kürdəmir) qolsuz sırıqlı (qadın üçün)

  Tam oxu »
 • GÖDƏKDÜLÜS

  (Qazax) çoxbilmiş

  Tam oxu »
 • GÖDƏLBƏ

  (Bakı, Salyan, Yardımlı) 1. çoxyeyən, qarınqulu (Bakı) 2. tamahkar (Salyan). – Nurılla yaman gödəlbə adamdı (Salyan); – Bı uşağ çox gödəllədi (Yardıml

  Tam oxu »
 • GÖDƏN

  (Ağdam, Bakı, Bolnisi, Mingəçevir, Şəmkir, Tovuz) bax gödə. – O boyda yiməyi gödəninə hancarı sığışdırdın (Tovuz)

  Tam oxu »
 • GÖDƏNBAĞIRSAX

  (Şəmkir, Tovuz) düz bağırsaq. – Gödənbağırsağı itdərə tulla, tişdərni dəyişsinnər

  Tam oxu »
 • GÖDƏNBAĞIRSIX

  (Füzuli) bax gödənbağırsax. – Bağırsıx cürbəcürdü: şirin bağırsıx, ajı bağırsıx, gödənbağırsıx

  Tam oxu »
 • GÖDƏNBIL

  (Kürdəmir) bax gödəlbə

  Tam oxu »
 • GÖDƏNBOĞAZ

  (Xanlar) bax göbəlbə

  Tam oxu »
 • GÖDƏNBUCAX

  (Qazax) bax gödəlbə

  Tam oxu »
 • GÖDMƏK

  (Qax) kiçik kötük

  Tam oxu »
 • GÖDUL

  (Quba) çox işlənməkdən gödəlmiş, kiçilmiş alət

  Tam oxu »