P

Azərbaycan əlifbasının iyirmi üçüncü hərfi. bax pe.
ÖZÜYERİYƏN
PAÇA

Digər lüğətlərdə