PAHO

bax pah.
[Hamı:] Paho! Bu nə işdir, … belə də adam aldatmaq olarmı? Ü.Hacıbəyov.
Paho, strajnik gəlib ki, xoş gördük! – deyə Əhməd irəli gəlib Fərmanla görüşdü. Ə.Abasov.

PAH
PAXAR

Digər lüğətlərdə