TABELİ

sif. : tabeli mürəkkəb cümlə qram. – budaq cümləsi baş cümləyə tabe olan mürəkkəb cümlə; məs. : Yasəmən Qaraca qızı səslədi ki, gəlib onun başına su töksün. S.S.Axundov.

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • TABELİ TABELİ – MÜSTƏQİL Tabeli mürəkkəb cümlədə baş cümlə müstəqil, budaq cümlə isə tabelidir
TABELÇİ
TABELİK

Digər lüğətlərdə