TÉXNİKUM

[ yun. ] Orta ixtisas təhsili verən texniki və ya ümumiyyətlə, peşə məktəbi. Tikinti texnikumu. Kənd təsərrüfatı texnikumu. Texnikuma daxil olmaq.
TEXNİKİ́
TEXNOLÓGİYA

Digər lüğətlərdə