UCALAŞMAQ

f. Yüksəlmək, getdikcə qalxmaq, ucalmaq.
Səs ucalaşdı, qoymayın! Millət oyaşdı, qoymayın! M.Ə.Sabir.

UCALAŞMA
UCALDILMA

Digər lüğətlərdə