UCALAN

f.sif. Uzaqdan görünən, qalxan, yüksələn (uca bina, ağac və s. haqqında).
[Sarxan] istər-istəməz gözlərini dərədə qara zolaqlar kimi ucalan tüstüyə dikdi. M.Hüseyn.

// Havaya qalxan, yüksələn, havalanan. Ucalan təyyarə (balon).
UCAQAMƏTLİ
UCALANDIRMA

Digər lüğətlərdə