UCALDILMAQ

Ucaltmaq”dan məch.
UCALDILMA
UCALIQ

Digər lüğətlərdə