UCBATINDAN

zərf …səbəbindən, …üzündən,
…təqsiri üzündən, …səbəbilə. Sənin ucbatından bizə də söz gəldi.
– Ac da qalsanız, susuz da, bu, bizim ucbatımızdan deyil. M.Hüseyn.
[İlyas Adiləyə:] Tərlan da dayımın atı idi, amma mənim ucbatımdan o möcüzə məhv oldu. Ə.Məmmədxanlı.

UCAMƏRTƏBƏLİ
UCDAN-QIRAQDAN

Digər lüğətlərdə