UCDANTUTMA

zərfsif. Fərq qoymadan, ayırmadan, arada buraxmadan, hamını, başdan-başa, bilavasitə bir-birinin ardınca, bir-bir. Ucdantutma siyahıya alma. Ucdantutma səfərbərlik.
– Kim insanları ucdantutma pis hesab eləyirsə, onun öz ürəyi təmiz deyil. M.Hüseyn.
[Ataş:] Gündə iki dəfə mənzili axtarılanda, ucdantutma çölə tökülüb işsiz qalanda fəhlə də qırmızı bayraq qaldırar. Ə.Vəliyev.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • UCDANTUTMA seçmədən — biryerdən
UCDAN-QULAQDAN
UCQAR

Digər lüğətlərdə