UCUBİZ

sif. Ucu biz kimi olan, ucuşiş, ucu getdikcə nazikləşən. Ucubiz burun.
UCSUZ-BUCAQSIZ
UCUİTİ

Digər lüğətlərdə