ZİRƏZƏLƏMƏX’

(Qazax)
cəftələmək. – Gejə toyluya salerıx, ağzını zirəzəlerix’
ZİRƏZƏ
ZİRİ