ZAQQUN

(Saatlı)
zəhər. – Zaqqun kimidi, yeməg olmaz mıyı
ZAQQI-ZAQQI
ZALA