ZİRÇİX’

(Qazax)
şuluq, nadinc, sözəbaxmayan, zəhlətökən
ZİRCİX’LİX’
ZİRÇİX’LİX’