ADBAAD

Qədimdə bizim “və” mənasında (bu, ərəbcədir) işlədilən ma bağlayıcımız olub. Adbaad sözündəki ba həmin ma-nın dəyişmiş formasıdır (az-maz sözündə özünü saxlaya bilib). Söz admaad kimi olub, sonra adbaad şəklinə düşüb.    

ADAŞ
ADDA-BUDDA

Значение слова в других словарях