ALİHƏ

bütlər; Allahlar, Tanrılar.
ALİDƏ
ALİSA

Digər lüğətlərdə