AYAMA

“Danışmaq”, “çağırmaq”, “səsləmək”, “demək” mənalarını verən ay sözü­müz olub. Ondan ayıtmaq, ayama (ayalğa, adalğa, ləəğa) kəlmələri əmələ gəlib. Aya­ma “ad qoymaq” (çağırmaq vasitəsi) deməkdir. İndi daha çox “ləqəb” anla­mın­da işlədilir. Füzuli rayonunda indi də ay sözü “söylə, danış” mənasında işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AYAQYOLU
AYAR

Значение слова в других словарях